Chủ Nhật, 21 - 07 - 2024

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về thông tin và chức năng được cung cấp bởi Website này?

Rất hữu ích và hiệu quả
Hữu ích
Không

Mở liên kết

Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định (26/06/2017)

Thực hiện nhiệm vụ năm ATGT quốc gia 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” và phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên 5% ở cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2016, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, Sở Giao thông vận tải Bình Định, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tập thể cán bộ viên chức Trung tâm đăng kiểm phương tiện thuỷ, bộ Bình Định đã đoàn kết quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2017. 

Trung tâm đã tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

          1. Công tác kiểm định

           - Tính đến ngày 20/6/2017, tổng số lượt phương tiện vào kiểm định là: 15.539 lượt xe (trong đó: số lượt đạt tiêu chuẩn: 13.210, không đạt: 2.329, tỷ lệ không đạt chung là: 18%), thực hiện được 64,24% kế hoạch năm 2017.

So với cùng kỳ năm 2016 thì: số phương tiện đến Trung tâm kiểm định tăng 2.411 xe, tổng số lượt phương tiện kiểm định tăng 2.718 lượt.

           - Tập trung thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT Bình Định và hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới khi vào kiểm định tại Trung tâm. Cụ thể:

            + Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành theo Thông tư 70/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT và hướng dẫn 5405/ĐKVN-VAR của Cục ĐKVN. Trong quá trình kiểm định, Trung tâm đặc biệt chú ý kiểm tra chặt chẽ kích thước thùng hàng, kiểm soát tải trọng phương tiện đối với xe tải thùng, tải tự đổ, xe ôtô sitec; số chỗ ngồi, chỗ nằm, kết cấu và kích thước khoang hành lý, thiết bị an toàn đối với xe khách, yêu cầu chủ xe tháo gỡ các thiết bị điện tử lắp thêm có thể gây quá tải cho hệ thống điện dẫn đến chập cháy thiết bị và phương tiện,… kiên quyết không cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho xe không đủ tiêu chuẩn lưu hành. Thông báo cho chủ phương tiện biết các quy định về lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe cơ giới theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP; quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT; trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện cơ giới đường bộ theo Thông tư 57/2015/TT-BCA,…

            + Tiến hành nghiệm thu xe cơ giới cải tạo, cấp Giấy chứng nhận cho 129 xe theo các thiết kế cải tạo được Cục ĐKVN và Sở GTVT Bình Định thẩm định; tiến hành kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận cho 07 thiết bị nâng lắp trên xe cơ giới. Việc kiểm tra, nghiệm thu, cấp Giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo, cấp Giấy chứng nhận thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới được Trung tâm thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, quy phạm và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ phương tiện.

            + Hỗ trợ Công an tỉnh Bình Định kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 107 lượt phương tiện xe ô tô và xe máy chuyên dùng theo tinh thần Công văn số 960/CV-CAT (PC67) của Công an tỉnh và thực hiện đúng các quy định tại Thông tư 16/2009/TT-BCA(C11).

            - Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Trung tâm đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 82/KH-ĐK về “Nâng cao chất lượng kiểm định và phòng chống tiêu cực” trong Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy bộ Bình Định năm 2017.

            2. Công tác thu phí sử dụng đường bộ

               Công tác thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và Hướng dẫn 6192/ĐKVN-TC ngày 26/12/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp tiền vào ngân hàng đúng thời gian, đảm bảo an toàn. Công tác báo cáo việc thu phí SDĐB hàng tháng, truyền số liệu thu phí hàng ngày về Cục ĐKVN cũng như quản lý hồ sơ thu phí, tem SDĐB được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

               Tính đến ngày 20/6/2017 tại 2 cơ sở của Trung tâm đã tiến hành thu phí sử dụng đường bộ với tổng số tiền thu được là: 48.733.179.000 đồng, thực hiện được 65,76% kế hoạch năm 2017, tăng 30,68% so với cùng kỳ năm 2016.

          3. Công tác tài chính

           - Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ phận kế toán đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, tránh lãng phí mang lại hiệu quả cao. Thực hiện tốt việc quản lý tài sản, quản lý thu chi, thu và nộp tiền phí, lệ phí kiểm định qua Kho bạc nhà nước và phí sử dụng đường bộ qua hệ thống tài khoản của ngân hàng, báo cáo kịp thời, đầy đủ lên các cơ quan quản lý cấp trên.

           - Tham mưu Giám đốc Trung tâm xây dựng Đề án “Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định” trình Sở GTVT, UBND tỉnh phê duyệt và đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong 3 năm (2017-2019).

           - Tính đến 20/06/2017:

            Tổng doanh thu: 53.956.058.312 đồng, thực hiện được 65,01% kế hoạch năm 2017, tăng 29,28% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó:

             + Phí kiểm định: 4.097.739.000 đồng, thực hiện được 55,68% kế hoạch

             + Lệ phí cấp GCN:       842.380.000 đồng, thực hiện được 58,64% kế hoạch

             + Phí sử dụng đường bộ: 48.733.179.000 đồng, thực hiện 65,76% kế hoạch

             + Hoạt động dịch vụ: 282.760.312 đồng

              Nộp ngân sách: 49.647.455.395 đồng, thực hiện được 65,30% kế hoạch năm 2017, tăng 29,61% so với cùng kỳ năm 2016.

          4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

          Trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm đang thực hiện các thủ tục đầu tư  hai dự án là: Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác kiểm định và Sửa chữa tường rào tại cơ sở 2 Phù Mỹ.

           - Dự án “Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác kiểm định” với tổng mức đầu tư 721.822.000 đồng, Trung tâm đã lập Tờ trình gởi Sở Tài chính, UBND tỉnh đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác kiểm định, dự kiến thời gian hoàn thành dự án trong quý III/2017.

           - Dự án “Sửa chữa tường rào tại cơ sở 2 Phù Mỹ” với tổng dự toán kinh phí 77.499.000 đồng, Trung tâm đã thuê Công ty TNHH tư vấn Hội cầu đường lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và đang trình Sở Xây dựng thẩm định, dự kiến thời gian hoàn thành dự án trong quý III/2017.

          5. Công tác tổ chức cán bộ

            - Thực hiện Văn bản số 2156/UBND-NC ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh, ngày 17/5/2017 Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thuỷ, bộ Bình Định đã tổ chức hội nghị lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm giai đoạn 2020-2025. Nội dung thực hiện quy hoạch căn cứ theo các quy định tại: Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 02/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Công văn số 879-CV/BTCTU ngày 12/12/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Công văn số 302-CV/TU ngày 08/5/2017 của Tỉnh uỷ Bình Định. Kết quả việc giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm giai đoạn 2020-2025 đã được báo cáo lên lãnh đạo Sở đúng thời gian quy định.

             - Thực hiện Văn bản số 552/SGTVT-VP ngày 11/5/2017 của Giám đốc Sở GTVT về việc bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng giai đoạn 2015-2020 và kiện toàn lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Đăng kiểm, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định đã nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện, kết quả đã ban hành: Quyết định số 64/QĐ-ĐK ngày 17/5/2017 phê duyệt danh sách nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 60/QĐ-ĐK ngày 17/5/2017 về việc thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ Đăng kiểm của ông Trương Sĩ Nghĩa; lập Tờ trình số 66/TTr-ĐK ngày 25/5/2017 xin ý kiến Giám đốc Sở GTVT về việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Đăng kiểm.

                                                                                                                                                Ng. Tân


Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY, BỘ BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 

4100362480 - Cấp ngày 19/05/2000

Địa chỉ: 

Lô 09 khu đô thị mới Long Vân, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, T.Bình Định. 

Điện thoại: 

0256.3846761, Zalo 0917593357. 

Fax: 

0256.3846761

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

dangkiembinhdinh@gmail.com

Lượt truy cập: 634027
Lượt truy cập trong ngày: 105

Thiết kế bởi VNPT Bình Định

Top